Ilzes radītais krūžu dizains

Izmantojot pasaulē populārākos un iedrošinošākos Bībeles pantus, ir tapušas 10 jaunas un skaistas krūzes (Lai apskatītu krūžu dizainus tuvāk, droši spied uz bildes).

VIENAS KRŪZES CENA  –  6 EIRO

DIZAINS “ZĪMOGS” – Teksts uz krūzītes: “Piespied mani kā zīmogu pie savas sirds un ļauj, lai es uzspiežos kā zīmoggredzens uz tavas rokas!”
/Aug.dz.8:6/

DIZAINS “KALNI” – Teksts uz krūzītes: “Lai arī kalni atkāptos un pakalni sakustētos, bet Mana žēlastība neatkāpsies no tevis.”
/Jes.54:10/

DIZAINS “MĪLESTĪBA” – Teksts uz krūzītes: “Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība, šās trīs; bet lielākā no tām ir mīlestība.” /1.Kor.13:13/

DIZAINS “SPALVA” – Teksts uz krūzītes: “Viņš sūtīs tev Savus eņģeļus tevi pasargāt visos tavos ceļos. Viņi tevi uz rokām nesīs, lai tava kāja nepieduras pie akmens.” /Ps.91:11-12/

DIZAINS “RITENIS” – Teksts uz krūzītes: “Domā uz To Kungu visos savos ceļos, tad Viņš darīs līdzenas tavas tekas.” /Sam.pam.5:6/

DIZAINS “SIRDS” – Teksts uz krūzītes: “Ja Jūs atrodat manu draugu, tad sakait viņam, ka es esmu sasirgusi aiz Mīlestības!” /Aug.dz.5:8/

DIZAINS “SPĒKS” – Teksts uz krūzītes: ” Es protu būt zems, protu arī dzīvot pilnībā; nekas man nav svešs, protu būt paēdis un izsalcis, dzīvot pilnībā un ciest trūkumu. Es visu spēju Tā spēkā, kas mani dara stipru. “/Fil.4:12-13/

DIZAINS “DURVIS” – Teksts uz krūzītes: “Redzi, Es stāvu durvju priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird Manu balsi un durvis atdara, Es ieiešu pie viņa un turēšu ar viņu mielastu un viņš ar Mani.” /Atkl.3:20/

DIZAINS “BRIEDIS” – Teksts uz krūzītes: “Kā briedis brēc pēc ūdens upēm, tā mana dvēsele brēc, ak, Dievs, pēc Tevis!”/Ps.42:2/

 

DIZAINS “PUTNI” – Teksts uz krūzītes: “Skataities uz putniem gaisā: ne tie sēj, ne tie pļauj, ne tie sakrāj šķūņos, un jūsu Debesu Tēvs tos baro.” /Mt.6:26/

Advertisements

Viena doma par “Ilzes radītais krūžu dizains”

Komentāri

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s